Betingelser

Betingelser for udlejning

  • §1 Lejen beregnes pr. kalenderdag. Arbejdes der ud over 8 timer på en dag, betales der 1 dags ekstra leje.
  • §2 Lejemålet påbegyndes den dato det lejede forlader pladsen. Det lejede skal afleveres inden kl. 08.00 dagen efter lejen ønskes ophørt. Afleveres det lejede først efter kl. 08.00, betales 1 dags ekstra leje.
  • §3 Ønskes det lejede leveret og afhentet, betales disse omkostninger udelukkende af lejeren.
  • §4 Afhentes det lejede ikke senest 2 timer efter aftalt dato og tidspunkt, forbeholder NBH Udlejning sig retten til at leje ud til anden side.
  • §5 Lejeren er ansvarlig for det lejede i hele udlejningsperioden. Skader og vedligeholdelse, i form af smøring, oliepåfyldning, punktering m.v., er lejers ansvar i hele lejeperioden.
  • §6 Hvis det udlejede er motordrevet, udlejes dette med fuld brændstoftank. Det lejede skal derfor tilbageleveres med fuld tank. Sker dette ikke, faktureres omkostningerne på opfyldning af tank til lejeren.
  • §7 Det lejede skal altid tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelse. Er det lejede ikke rent eller i samme stand ved aflevering, faktureres rengøring til lejeren á 7,00 kr. eksklusive moms pr. minut. Inkl. Rengøringsmidler, evt. renovering af det lejede vil ligeledes blive faktureret til lejeren.
  • §8 GDPR: For at leje udstyr ved NBH Udlejning ApS, skal vi ved privat udlejning bruge dit telefonnummer, din mailadresse, dit navn og din bopælsadresse til registrering i systemet og fakturering. Disse oplysninger gemmes så længe du er aktiv kunde hos os, derefter vil disse slettes i systemet med mindre anden årsag eller lovgivning kræver disse oplysninger i vores system. Ved erhvervsmæssig udlejning skal vi bruge CVR-nummer, firmanavn og adresse, samt kontaktperson på lejeren eller projektansvarlig i virksomheden. Disse oplysninger gemmes også kun så længe virksomheden er aktiv kunde hos os, hvorefter oplysninger slettes med mindre anden årsag eller lovgivning kræver disse oplysninger i vores systemer.
  • §9 Lejeren har ene og alene det fulde ansvar omkring skader på 3. parts materiel.
  • §10 Lejeren må ikke videreudleje det udlejede, uden NBH Udlejning samtykke.

Vi tilbyder pt. udlejning af

Vores mange års erfaring som selvstændige brolæggere og entreprenører på diverse projekter gør, at vi ved hvordan diverse maskineri kan udnyttes maksimalt og mest effektivt.

Det betyder for vores kunder, at selvom vi er nye inden for udlejning, så kan vi stadig rådgive og vejlede omkring vores maskineri.

Desuden er det muligt at leje vores maskineri med fører.

Send en forespørgsel


Følg os på Facebook

Hold dig opdateret på NBH Udlejning. Vi deler inspirerende projekter og gode tilbud.